Πλατφόρμα λογισμικού e-learning (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) του εκπαιδευτικού μας οργανισμού είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης σε καταρτιζόμενους μέσα από οποιαδήποτε συσκευή με διαθέσιμη εφαρμογή πλοηγού ιστού (web browser) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Διαθέτει όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία ώστε να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές με τον πιο ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

Βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής και ακολουθεί τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan, xAPI, cmi5), παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακολουθεί τα διεθνή standards προσβασιμότητας στην τεχνολογία λογισμικού και ενώ έχει ληφθεί υπόψη η γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Accessibility Act αναφορικά με το σχεδιασμό προϊόντων προσβάσιμων από όλους. Τέλος,  η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του "Security by Design" σε όλα της τα στάδια εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που διαχειρίζεται. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 & 27701:2019 αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού όπως επίσης και το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).