30/04/2024
Πλατφόρμα εκπαίδευσης & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό έργο KA2 Erasmus+ EUnvironment από την RDC Informatics
H RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) και περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό Έργο KA2 Erasmus+ EU-nvironment, στην ηλ. διεύθυνση learn.eunvironment-project.eu

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο ΚΑ2 Erasmus+ EUnvironment


Το έργο «EUnvironmental emergency in simple words» αφορά μια 24μηνη στρατηγική κοινοπραξία έξι εταίρων με στόχο  την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, σκοπός είναι και η προώθηση της ανάγκης κατανόησης των “πράσινων” αναγκών.

Οι δύο στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τρεις άξονες δράσης:  
  • Την κατάρτιση ενός εννοιολογικού χάρτη και εκπαιδευτικού προγράμματος, σε θέματα περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης. Πυρήνας της προσέγγισης αυτής είναι η σύμπραξη, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση του έργου, μεταξύ ατόμων ηλικίας 18-25 ετών και νέων εργαζομένων σε Δήμους, Κοινότητες κλπ. 
  • Την ανάπτυξη ψηφιακής ακαδημίας με MOOC Courses, σε ορολογία σχετική με το περιβάλλον και τη προστασία του.
  • Τη δημιουργία σεναρίων και προτάσεων για κόμικς και επιτραπέζια παιχνίδια. Παράλληλα, ένα πρωτότυπο online παιχνίδι με τη μορφή App, θα δίνει την ευκαιρία στους νέους να ενημερώνονται για τα σημαντικότερα και περισσότερο επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσω της ψυχαγωγίας.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning του EUnvironment


Η RDC Informatics στο πλαίσιο του έργου ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Ευρωπαϊκού Έργου KA2 Erasmus+ EUnvironment, που βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem

Στην πλατφόρμα ενσωματώθηκε και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα (MOOC Course) που καλύπτει τα θέματα:

  • Key environmental issues
  • European & International Policies
  • Consequences of Political Inaction
  • Climate Activism
  • Solutions Towards Climate Change

Το εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτίστηκε με διαδραστικές δραστηριότητες, τεστ κατανόησης, τεστ τελικής αξιολόγησης αλλά και ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων για την αξιοποίηση των τεχνολογιών μάθησης μέσω παιγνιοποίησης (gamification).

Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem, αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε έργα ψηφιακής μάθησης.