08/12/2020
Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά»
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά», στην ηλ. Διεύθυνση https://eplatform.agalia.org.gr/ .

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί ευγενική χορηγία της RDC Informatics και δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου «Η Αγκαλιά». Μέσω της πλατφόρμας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, διενεργούνται εξ’ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης στους ωφελούμενους-γονείς (προετοιμασίας γονεϊκότητας, προγεννητικής αγωγής, περιγεννητικής αγωγής, θηλασμού κ.ά.), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα ωφελούμενα παιδιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά» του Συλλόγου.

Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του Συλλόγου, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά», δημοσιεύονται στην ηλ. διεύθυνση https://www.agalia.org.gr/.