25/11/2021
Νέα ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών για τη Linguaphone
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics,ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον e-learning, για το σύστημα αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών Linguaphone, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www.elinguaphone.gr/.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύχθηκε προκειμένου να ενισχύσει τις καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών της Linguaphone, σε βασικό και προχωρημένο γνωσιακό επίπεδο. Τα νέα προγράμματα σπουδών που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρουσιάζονται αναλυτικά στο νέο δικτυακό τόπο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα online αγοράς των προσφερόμενων πακέτων σπουδών. Μέσα από τη πλατφόρμα διατίθενται προγράμματα σπουδών σύγχρονης, ασύγχρονης αλλά και συνδυαστικής εκπαίδευσης (blended learning) στις ξένες γλώσσες.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες της Linguaphone, είναι βασισμένο στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στην καρδιά του συστήματος, υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις μεθόδους, τις υπηρεσίες & το κόστος των προγραμμάτων αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.linguaphone.gr/.