17/12/2021
Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Οργανισμού Υποστήριξης Μέριμνα
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics θεμελίωσε με επιτυχία μια πλήρως παραγωγική ψηφιακή πλατφόρμα για τον Οργανισμό Υποστήριξης Μέριμνα, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://learn.merimna.org.gr/.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί ευγενική χορηγία της RDC Informatics και αναπτύχθηκε, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του οργανισμού Μέριμνα. Μέσω της πλατφόρμας, διενεργούνται εξ’ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης και παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό ψυχολογικής στήριξης και ενημέρωσης, απευθυνόμενο σε Παιδιά, Οικογένειες & Εκπαιδευτικούς.

Ο οργανισμός υποστήριξης Μέριμνα, στέκεται ενεργά, δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες με πένθος, σοβαρά προβλήματα υγείας ή βιώματα από καταστροφικά γεγονότα. Κύριος στόχος του οργανισμού, είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ανακουφιστικής φροντίδας στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή πάσχει από απειλητική για τη ζωή του ασθένεια. Παράλληλα, στηρίζει και τους οικείους του. Όραμα του οργανισμού, αποτελεί η ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων, το οποίο επιτυγχάνεται τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών, όσο και μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σε θέματα που αφορούν την ζωή, την σοβαρή αρρώστια και τον θάνατο.

Το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον συμβουλευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του οργανισμού υποστήριξης, είναι βασισμένο στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του οργανισμού υποστήριξης Μέριμνα, αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://merimna.org.gr/.