03/02/2022
Νέα online πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ‘’Πυθαγόρας’’
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία, μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, για το κέντρο δια βίουμάθησης «Πυθαγόρας», στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://epo-pythagoras.pythagoras.gr.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αποτελεί έργο της RDC Informatics και αναπτύχθηκε με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του οργανισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και σίγουρες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, για το μέλλον. Μέσω της πλατφόρμας, παρέχονται υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης στους καταρτιζόμενους του εκπαιδευτικού φορέα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία, που εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν συνολικά της εκπαιδευτικές υπηρεσίες του οργανισμού.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού ‘’Πυθαγόρας’’, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics, σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις μεθόδους, τις υπηρεσίες & την εκπαιδευτική φιλοσοφία του οργανισμού αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pythagoras.gr/.