30/05/2022
Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (elearning), για την First Help Training & Surviving
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης του οργανισμού First Help Training & Surviving, στην ηλ. Διεύθυνση https://www.e-firsthelp.com/.

Η First Help Training & Surviving, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της Rescue Training International. Είναι επίσημο μέλος της “Association of Healthcare Trainers”, στη Μ. Βρετανία και επίσημος συνεργάτης του European Maritime Training Center. Οι εκπαιδευτές, που απαρτίζουν την εταιρεία, διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και διεθνούς αγοράς, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με τη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (Live Learning), ενισχύεται το έργο του οργανισμού, διενεργώντας εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών, τα οποία ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας. Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη. Τα προγράμματα εκπαίδευσης, είναι σχεδιασμένα για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, από τον καθημερινό άνθρωπο, γονέα ή εκπαιδευτικό, ως τους επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας, εργαζομένους υπηρεσιών φύλαξης και είναι προσαρμοσμένα για το εργασιακό περιβάλλον.

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του οργανισμού First Help Training & Surviving, δημοσιεύονται στην ηλ. Διεύθυνση https://firsthelp.gr/.