Πληροφορίες

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem είναι μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της RDC Informatics στον επιστημονικό τομέα της ανάπτυξης συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).
20+
Χρόνια
Έρευνας
& Ανάπτυξης
5
Βραβεία Καινοτομίας
Έρευνας
& Ανάπτυξης
500+
Εγκαταστάσεις
σε εκπαιδευτικούς
οργανισμούς & επιχειρήσεις
500K+
Χρήστες
διαφόρων ρόλων σε
εκπαιδευτικά οικοσυστημάτα
symbol
Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan, xAPI) η πλατφόρμα MELO® μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ψηφιακών οικοσυστημάτων εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οργανισμούς & επιχειρήσεις, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε σύγχρονο οργανισμό ή επιχείρηση καλύπτοντας ανάγκες όπως:
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
(εκμάθηση, αξιολόγηση, συνεργασία)
Ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες
Webinars
Απομακρυσμένα ιδιαίτερα μαθήματα
("1-1" learning sessions)
Συνεδρίες διδασκαλίας κατ' απαίτηση
(Learning on demand)
Διαδικτυακή τηλεόραση
(streaming media)
Παρουσιάσεις & συνεργασία από απόσταση
Υπηρεσίες ζωντανής υποστήριξης εξ΄αποστάσεως
Ηλεκτρονική αξιολόγηση & πιστοποίηση γνώσεων
Υλοποίηση ερευνών διασφάλισης ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
icon icon
MELO® - Digital Learning Ecosystem
Εκτός από τα εργαλεία εκπαίδευσης η πλατφόρμα παρέχει μια πλούσια παλέτα παραμετροποιήσιμων εργαλείων που την αναδεικνύουν σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό καλύπτεται οποιαδήποτε ανάγκη μέσα από ένα ολοκληρωμένο & ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
image

Make it yours

Σήμερα με την πλατφόρμα MELO® παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης εκατοντάδες εκπαιδευτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η πρότυπη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, σε συνδυασμό με τη πολυετή εμπειρία των στελεχών του τμήματος Web & Mobile Application Division της RDC Informatics, αποτελούν εγγύηση επιτυχίας για κάθε e-learning project που βασίζεται στην πλατφόρμα MELO®.