Συνεργασίες

Γνωρίστε τους ξεχωριστούς MELO® Training Partners που αξιοποιούν την πλατφόρμα για να δώσουν λύσεις εκπαίδευσης σε κάθετες αγορές που κάνουν τη διαφορά.
Για την αγορά της
Ναυτιλίας
image
Η Total Quality Consultants LTD αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στο χώρο της Ναυτιλίας. Αναπτύσσοντας πλούσιο διαδραστικό περιεχόμενο για μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών αντικειμένων στη Ναυτιλία, είναι σε θέση να παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις ψηφιακής μάθησης (e-learning) για οποιαδήποτε ανάγκη στο χώρο της Ναυτιλίας.
Για την Ασφαλιστική Αγορά
image
Η Eurolife FFH αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο χώρο της Ασφαλιστικής αγοράς. Αναπτύσσοντας πλούσιο διαδραστικό περιεχόμενο για μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών αντικειμένων γύρω από την Ασφαλιστική αγορά, είναι σε θέση να παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις ψηφιακής μάθησης (e-learning) σε συνεργαζόμενα γραφεία διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν το δικό τους οικοσύστημα συνεργατών.
Για τεχνικές εταιρείες &
μεγάλες βιομηχανίες
image
Η NextWave Hellas αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στο χώρο της διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στα θέματα ασφαλείας σε Τεχνικές – Κατασκευαστικές εταιρείες και μεγάλες βιομηχανίες. Αναπτύσσοντας πλούσιο διαδραστικό περιεχόμενο και παράλληλα διαθέτοντας την ψηφιακή βιβλιοθήκη της DuPont™, είναι σε θέση να παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις ψηφιακής μάθησης (e-learning) σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Για την αγορά των Κέντρων Δια
Βίου Μάθησης
image
Ο όμιλος Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης D Group αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης & συμβουλευτικής σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Μέσα από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες European Learning & European Consulting παρέχει ευέλικτες και οικονομικές λύσεις για να αποκτήσει κάθε συνεργαζόμενο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ) & Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ).
Για την αγορά των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών
image
Ο εκδοτικός οργανισμός Hillside Press αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Μέσα από την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα BlinkUs (www.blinkus.gr) παρέχει μοναδικές υπηρεσίες διανομής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συνεργαζόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στους μαθητές τους.
Λύσεις γλωσσομάθειας σε
επιχειρήσεις & οργανισμούς
image
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Linguaphone αξιοποιεί την πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem για να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης γλωσσομάθειας σε στελέχη επιχειρήσεων & οργανισμών. Αναπτύσσοντας πλούσιο διαδραστικό περιεχόμενο αυτοδιδασκαλίας για 32 γλώσσες, είναι σε θέση να παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις ψηφιακής μάθησης (e-learning) γλωσσομάθειας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς.