Κόστος

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem διατίθεται με έξυπνα και ευέλικτα οικονομικά πακέτα που ταιριάζουν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Η αρχιτεκτονική πολλαπλών αρθρωμάτων λογισμικού (software modules) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεστε σήμερα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, εξασφαλίζοντας απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης στο μέλλον.
Οποιοδήποτε υλοποίηση της πλατφόρμας μπορεί να διατεθεί με ένα
από τα κάτωθι μοντέλα:
Plan 1
icon
Αγορά άδειας χρήσης λογισμικού για απεριόριστους χρήστες, με σύμβαση νέων εκδόσεων του λογισμικού
Plan 2
icon
Ενοικίαση του λογισμικού για απεριόριστους χρήστες, που περιλαμβάνει τη σύμβαση νέων εκδόσεων του λογισμικού
Plan 3
icon
Ενοικίαση του λογισμικού σε cloud περιβάλλον για προκαθορισμένο αριθμό χρηστών που περιλαμβάνει τη σύμβαση νέων εκδόσεων του λογισμικού
Ανεξαρτήτως μοντέλου διάθεσης της πλατφόρμας, όλες οι εγκαταστάσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες αρχικής
παραμετροποίησης, εκπαίδευσης & συνεχούς τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
icon
Επικοινωνήστε μαζί μας   για να σχεδιάσουμε μαζί τη λύση που θα καλύψει τις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και την επιχείρησή σας.
Ειδικές τιμολογιακές πολιτικές
icon
Η πλατφόρμα διατίθεται σε προνομιακό κόστος για τους επίσημα αδειοδοτημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (εκπαιδευτικές άδειες).
icon
Η πλατφόρμα διατίθεται με ειδικές τιμολογιακές πολιτικές σε Μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Ειδικές εκδόσεις & προσφορές
icon
icon
Ειδική έκδοση της πλατφόρμας MELO® που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών που πλήττονται από την πανδημία Covid-19. Προνομιακές χρεώσεις με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ομαλή μετάβαση ενός οργανισμού σε ψηφιακό περιβάλλον.
icon
icon
Ειδική έκδοση της πλατφόρμας MELO® για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) που πρέπει να διαθέτουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε δράσεις Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό πρωτοκόλλου: 79732/27.07.2020)
icon
icon
Ειδική έκδοση της πλατφόρμας MELO® για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ.) που πρέπει να διαθέτουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε δράσεις Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό πρωτοκόλλου: 79732/27.07.2020)