Εργαλεία προώθησης

Παρουσιάστε, προωθήστε και αυτοματοποιήστε τη διάθεση των εκπαιδευτικών σας υπηρεσιών με όποιο τρόπο εξυπηρετεί τον επιχειρησιακό σας μοντέλο. Από απλές διαδικασίες self-enrollment μέχρι ολοκληρωμένα e-shop εκπαιδευτικών υπηρεσιών ο Delivery Manager διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την αυτοματοποίηση διάθεσης των εκπαιδευτικών σας υπηρεσιών στο κοινό σας.
Content Optimizer
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Περισσότερα
Participation Manager
Διαχείριση εκπαιδευτικών events & λήψη αιτήσεων συμμετοχής
Περισσότερα
Buy
Πλήρες e-shop για την αυτοματοποιημένη διάθεση εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Περισσότερα
Preregister
Μαζική διάθεση εκπαιδευτικών υπηρεσιών με προ-ενεργοποιημένους κωδικούς
Περισσότερα
Self-Enrollment
Αυτοματοποιημένη εγγραφή ενεργών χρηστών σε διαθέσιμα μαθήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης
Περισσότερα
Όλα τα εργαλεία προώθησης της πλατφόρμας λειτουργούν μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, μέσα από ένα ενιαίο σύστημα διεπαφής (user interface) για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προώθησης και αυτοματοποιημένης διάθεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών.