Ειδικές εφαρμογές

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό Learning Management System (LMS). Καθένα από τα εργαλεία του συστήματος έχει ενσωματώσει τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία και μπορεί να καλύψει ιδανικά ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες διαφόρων επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών χώρων. Ανακαλύψτε όλες τις ειδικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με την πλατφόρμα MELO και αξιοποιήστε την για οποιαδήποτε δικής σας ιδιαίτερη επιχειρησιακή ανάγκη.
icon
Innovation management platform
icon
Εξεταστικό σύστημα φορέων πιστοποίησης
icon
Προετοιμασία φοιτητών για φοίτηση στο εξωτερικό
icon
E-shop εκπαιδευτικών υπηρεσιών
icon
Σύστημα διανομής ψηφιακού περιεχομένου για εκδοτικούς οργανισμούς
icon
Καταγραφή & Αποτίμηση ψυχοκοινωνικού/εργασιακού ρίσκου
icon
Διεξαγωγή ψυχομετρικών τεστ
icon
Cat
icon
Ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής