Εργαλεία εκπαίδευσης

Μοναδική παλέτα εκπαιδευτικών εργαλείων για να συνθέσετε το εκπαιδευτικό περιβάλλον που εξυπηρετεί τις δικές σας ξεχωριστές απαιτήσεις. Υποστήριξη διεξαγωγής όλων των μορφών εκπαίδευσης με μοναδικά εργαλεία καταγραφής και επιμέτρησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Digital
Library
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Ψηφιακή βιβλιοθήκη μαθημάτων
Περισσότερα
Assessment
Manager
Αξιολόγηση & πιστοποίηση γνώσεων (e-Testing)
Περισσότερα
Live
Learning
Ζωντανή διδασκαλία (live learning)
Περισσότερα
Personal
Coaching
Ατομικές συνεδρίες ζωντανής τηλεκπαίδευσης
Περισσότερα
Assignments
Διανομή, συγκέντρωση & αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργασιών
Περισσότερα
Social
Learning
Κοινωνική & συνεργατική μάθηση
Περισσότερα
Download
Center
Οργάνωση & διανομή ψηφιακών αρχείων
Περισσότερα
Digital
Notebooks
Απομακρυσμένη παρακολούθηση «ψηφιακών τετραδίων»
Περισσότερα
Grades
Διαχείριση ακαδημαϊκών αξιολογήσεων
Περισσότερα
Absences
Διαχείριση απουσιών σε εκπαιδευτικές συνεδρίες
Περισσότερα
Wiki
Wiki εκπαιδευτικής κοινότητας
Περισσότερα
Όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία της πλατφόρμας λειτουργούν μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, μέσα από ένα ενιαίο σύστημα διεπαφής (user interface) για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη ψηφιακής εκπαίδευσης στην επιχείρηση ή τον εκπαιδευτικό σας οργανισμό.