22/11/2022
Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, για την ασφαλιστική Generali Hellas