07/12/2023
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της εταιρίας Ανοδική Services Ε.Π.Ε., από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) για την εταιρεία διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων Ανοδική Services Ε.Π.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.anodikiservices.gr.

Σχετικά με την Ανοδική Services Ε.Π.Ε.


H εταιρεία Ανοδική Services Ε.Π.Ε., έχει κυρίαρχο ρόλο στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομίας στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Στόχος της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαμέσου εξειδικευμένου κι άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. Παράλληλα, εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, σε όλους τους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη προσωπική και περιβαλλοντική προστασία.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Ανοδική Services Ε.Π.Ε. έχει ως προτεραιότητα τη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα στελέχη της και ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της, προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης μαθημάτων.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της Ανοδική Services Ε.Π.Ε.


Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της εταιρείας Ανοδική Services Ε.Π.Ε., βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών στην αγορά της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.