09/01/2024
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου Euromedica, από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) για τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Euromedica στην ηλεκτρονική διεύθυνση lms.euromedica-rhodes.gr.

Σχετικά με τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2006 σε ολοκαίνουριες, υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού στη Ρόδο. Οι εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις on-site υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέρουν στο ιατρικό προσωπικό τη δυνατότητα να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, όπως τη διεξαγωγή εξετάσεων ρουτίνας έως πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη θέσπιση νέων προτύπων και επιπέδων στον τομέα της Ιατρικής, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Γνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Euromedica επενδύει στο προσωπικό της μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Φροντίδας της Υγείας. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα στελέχη της και ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της, προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης μαθημάτων.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της Euromedica Rhodes


Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου Euromedica, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών στην αγορά της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.