Τεχνολογίες ανάπτυξης

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem αναπτύσσεται με χρήση εργαλείων λογισμικού που βασίζονται σε τεχνολογίες της Microsoft. Ο πυρήνας του συστήματος έχει αναπτυχθεί με το Microsoft .NET framework στις νεότερες εκδόσεις του, ενώ οι βάσεις δεδομένων φιλοξενούνται στο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server ή σε αντίστοιχες τεχνολογίες στο Microsoft Azure Cloud.

Η πλατφόρμα έχει εξ’ αρχή σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική βελτιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα ανάκτησης, διαχείρισης & παρουσίασης πληροφοριών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα με χιλιάδες χρήστες & εντατική αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
icon

Ασφάλεια Συστήματος

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του "Security by Design" σε όλα της τα στάδια εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που διαχειρίζεται.

Έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 & 27701:2019 αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού καθώς επίσης και το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Οι υλοποιήσεις της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πιο αυστηρών penetration tests.
icon

Υποδομές λειτουργίας

Οι υλοποιήσεις της πλατφόρμας MELO® - Digital Learning Ecosystem φιλοξενούνται σε πληροφοριακές υποδομές που βασίζονται σε τεχνολογίες συστημάτων της εταιρείας Microsoft. Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε τοπολογία web hosting (Shared hosting, shared VPS, dedicated VPS) ή σε περιβάλλον Microsoft Azure cloud με πολλές εναλλακτικές τοπολογίες και υπηρεσίες.
icon