Τεχνολογίες ανάπτυξης

Τεχνολογίες ανάπτυξης

Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem αναπτύσσεται με χρήση εργαλείων λογισμικού που βασίζονται σε τεχνολογίες της Microsoft. Ο πυρήνας του συστήματος έχει αναπτυχθεί με το Microsoft .NET framework στις νεότερες εκδόσεις του, ενώ οι βάσεις δεδομένων φιλοξενούνται στο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server ή σε αντίστοιχες τεχνολογίες στο Microsoft Azure Cloud.

Η πλατφόρμα έχει εξ’ αρχή σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική βελτιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα ανάκτησης, διαχείρισης & παρουσίασης πληροφοριών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα με χιλιάδες χρήστες & εντατική αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
icon