19/06/2023
GOLD AWARD στην κατηγορία «SaaS Product for E-Learning» στα Cloud Computing Awards 2023, για το MELO – Digital Learning Ecosystem

Με το Gold Βραβείο στη κατηγορία «SaaS Product for E-Learning» διακρίθηκε το οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics, στα Cloud Computing Awards 2023. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει την επιτυχημένη πορεία του οικοσυστήματος και την διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του στον χώρο του e-learning και της εκπαίδευσης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 στον πολυχώρο House124, από την Boussias Events.


Tο βραβείο παρέλαβε για την RDC Informatics ο κος Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.


Στόχος των Cloud Computing Awards 2023, που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά η BΟUSSIAS Events, είναι να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που ξεχώρισαν για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, διακρίθηκαν για τα έργα καθώς και για τις καινοτόμες πρακτικές τους και έδειξαν το σωστό δρόμο, επιτυχημένα και αποτελεσματικά, στον κλάδο. 


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MELO DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM


Η πλατφόρμα MELO® (www.melosoftware.com) αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα 20-ετούς έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας στον επιστημονικό τομέα της ανάπτυξης συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της εταιρείας Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan) η πλατφόρμα MELO® μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλόντων e-learning σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε σύγχρονο οργανισμό ή επιχείρηση καλύπτοντας ανάγκες οποιαδήποτε ανάγκη εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως:


  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (εκμάθηση, αξιολόγηση, συνεργασία)
  • Ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες (εξ αποστάσεως & υβριδική διδασκαλία)
  • Webinars
  • Απομακρυσμένα ιδιαίτερα μαθήματα ("1-1" learning sessions)
  • Συνεδρίες διδασκαλίας κατ' απαίτηση (Learning on demand)
  • Διαδικτυακή τηλεόραση - Web Educational TV (streaming media)
  • Παρουσιάσεις και συνεργασία από απόσταση (συνεργατική & κοινωνική μάθηση)
  • Υπηρεσίες ζωντανής υποστήριξης εξ αποστάσεως
  • Ηλεκτρονική αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων
  • Υλοποίηση ερευνών διασφάλισης ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης & συντήρησης της πλατφόρμας MELO® - Digital Learning Ecosystem εφαρμόζουμε στην πράξη συστήματα διασφάλισης ποιότητας όχι μόνο στο πεδίο υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού αλλά και πιο εξειδικευμένα στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του "Security by Design" σε όλα της τα στάδια εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που διαχειρίζεται. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 & 27701:2019 αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού καθώς επίσης και το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Οι υλοποιήσεις της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πιο αυστηρών penetration tests. Επίσης, η πλατφόρμα εξελίσσεται διαρκώς για να είναι όσον το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη από όλους καθώς αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή standards προσβασιμότητας στην τεχνολογία λογισμικού και ενώ έχουν ληφθεί υπόψη η γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Accessibility Act αναφορικά με το σχεδιασμό προϊόντων προσβάσιμων από όλους.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – INTEGRATIONS


H πλατφόρμα MELO είναι ένα σύνολο από κορυφαία εργαλεία λογισμικού ικανά να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού ή επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή. Παρέχει μοναδικά εργαλεία για τη διάθεση/πώληση υπηρεσιών εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης, την επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης για τον έλεγχο ποιότητας των ακολουθούμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα εργαλεία αυτά παρέχονται μέσα από τη συνδρομή τεσσάρων ψηφιακών βοηθών (digital assistants) καθένας από τους οποίους εξυπηρετεί τις κάτωθι ανάγκες:


Learning Booster (Εργαλεία Εκπαίδευσης)
Εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης & ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υποστήριξη όλων των μορφών ψηφιακής εκπαίδευσης σύγχρονη, ασύγχρονη & συνδυαστική με παρουσία σε φυσικές αίθουσες. Αξιολόγηση γνώσεων, διεξαγωγή ηλεκτρονικών εξετάσεων (e-testing) και διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων (e-certification). Υποστήριξη συνεργατικής & κοινωνικής μάθησης (social learning).


Communication Router (Εργαλεία Επικοινωνίας)
Εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας & ενημέρωσης για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο της επικοινωνίας εντός ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος με πολλαπλούς ρόλους.


Quality Auditor (Εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας & ψυχομετρικά & profiling tools)
Εργαλεία για τη μέτρηση & αποτύπωση επιχειρησιακών κινδύνων και την αξιολόγηση ποιότητας εντός ενός ψηφιακού οικοσυστήματος με πολλαπλούς ρόλους. Εργαλεία για διανομή, συλλογή, συγκέντρωση & κεντρική επεξεργασία ερωτηματολογίων οποιουδήποτε σκοπού (e-surveys). Δυνατότητα ενσωμάτωσης & διανομής ψυχομετρικών τεστ & HR profiling tools.


Delivery Manager (Εργαλεία προώθησης & αυτοματοποιημένης διάθεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών)
Εργαλεία για τη για την παρουσίαση, πώληση & διανομή εκπαιδευτικών υπηρεσιών οποιουδήποτε τύπου (είτε σε φυσικές αίθουσες διδασκαλίας, είτε ψηφιακά με σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).


Η πλατφόρμα MELO® καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα των σύγχρονων απαιτήσεων ενός οποιουδήποτε οικοσυστήματος εκπαίδευσης. Για τον κάθε ρόλο χρηστών του συστήματος ανά module διατίθενται ειδικές λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε ρόλου. Επίσης η πλατφόρμα συνοδεύεται από μοναδικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιοδήποτε ανταγωνιστικό προϊόν, ικανά μοναδικά ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για οποιαδήποτε επιχείρησή ή οργανισμό.  Δείτε αναλυτικά: https://www.melosoftware.com/el/static/special_functions


Επιπλέον διατίθενται integrations με κορυφαίες cloud υπηρεσίες όπως Microsoft 365, Google Workspace, κλπ. Δείτε αναλυτικά: https://www.melosoftware.com/el/static/integrations.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MELO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ SHOWCASE ΤΗΣ ZOOM


Ειδική αναφορά στο τομέα των integrations της πλατφόρμας αξίζει η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem μέσω του Zoom Web SDK. Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner, ο πρώτος και μοναδικός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics). Επίσης μέσα από την πλατφόρμα MELO το web interface του Zoom διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχημένη υλοποίηση κατόπιν αξιολόγησης των μηχανικών λογισμικού της Zoom επισφραγίστηκε με την αναγνώριση της πλατφόρμας MELO ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/ στο portal της Zoom.


Ειδική αναφορά στο τομέα των integrations της πλατφόρμας αξίζει η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem μέσω του Zoom Web SDK. Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner, ο πρώτος και μοναδικός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics). Επίσης μέσα από την πλατφόρμα MELO το web interface του Zoom διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχημένη υλοποίηση κατόπιν αξιολόγησης των μηχανικών λογισμικού της Zoom επισφραγίστηκε με την αναγνώριση της πλατφόρμας MELO ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/ στο portal της Zoom.


Η πλατφόρμα λογισμικού MELO® έχει αναγνωριστεί από την Αγορά ως κορυφαία λύση για υλοποίηση διαδικασιών e-learning. Η ανάδειξή της αξίας της και μέσα από το θεσμό των Cloud Computing Awards επισφραγίζει την τεχνολογική της υπεροχή και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει σε κάθε υλοποίησή της.