11/10/2023
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης, από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στην ηλ. διεύθυνση https://elearning.nb.org.

H εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, δραστηριοποιείται συστηματικά από το 2000 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, την Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και την Ανάπτυξη δεξιοτήτων, που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες επιστημονικής ανάδειξης και επαγγελματικής εξέλιξης. Διοργανώνει σε ετήσια βάση πάνω από 120 σεμινάρια & εκπαιδευτικά προγράμματα και μακροχρόνιους κύκλους φροντιστηρίων με σκοπό την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων σε νομικούς και άλλους διαγωνισμούς.

Με τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ενισχύεται η ποιότητα και το έργο του οργανισμού, με τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της κατάρτισης (επαγγελματικής & γνωσιακής) των υποψηφίων σπουδαστών, φοιτητών αλλά και εν ενεργεία νομικών, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας ή της συσκευής πρόσβασής τους.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ λειτουργεί στην ηλ. Διεύθυνση https://elearning.nb.org και η υλοποίησή του βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα e-learning, MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων επιχειρησιακών αναγκών στην αγορά της Εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem και για τις δραστηριότητες της RDC Informatics στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής και εξ αποστάσεων εκπαίδευσης (e-elearning applications).