Αρχιτεκτονική συστήματος

Γνωρίστε τους τέσσερις ψηφιακούς βοηθούς που θα σας οδηγήσουν στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Μία μοναδική συλλογή από εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης, αξιολόγησης & επικοινωνίας για κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό ή επιχείρηση. Ανεπτυγμένα με τεχνολογίες αιχμής σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας για υπολογιστές, tablets & smartphones.
module avatar
Meet your Learning Booster
Εργαλεία εκπαίδευσης
Digital
Library
Assessment
Manager
Live
Learning
Personal
Coaching
Assignments
Social
Learning
Download
Center
Digital
Notebooks
Grades
Absences
Wiki
module avatar
Meet your Communication Router
Εργαλεία επικοινωνίας
Notifications
News
Tasks
Forms
Discussion
Boards
Forum
Jobs
Votes
Pop-Ups
module avatar
Meet your Quality Auditor
Εργαλεία αξιολόγησης (Έρευνες & Profiling Tools)
Surveys 360
HR Sensor
Profiling
Tools
module avatar
Meet your Delivery Manager
Εργαλεία προώθησης & αυτοματοποιημένης διάθεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Content
Optimizer
Participation
Manager
Buy
Preregister
Self-Enrollment