Νέα - ανακοινώσεις

9.01.2024
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου Euromedica, από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) για τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Euromedica στην ηλεκτρονική διεύθυνση lms.euromedica-rhodes.gr.

Σχετικά με τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2006 σε ολοκαίνουριες, υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού στη Ρόδο. Οι εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις on-site υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέρουν στο ιατρικό προσωπικό τη δυνατότητα να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, όπως τη διεξαγωγή εξετάσεων ρουτίνας έως πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη θέσπιση νέων προτύπων και επιπέδων στον τομέα της Ιατρικής, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Γνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Euromedica επενδύει στο προσωπικό της μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Φροντίδας της Υγείας. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα στελέχη της και ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της, προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης μαθημάτων.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της Euromedica Rhodes


Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου Euromedica, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών στην αγορά της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

7.12.2023
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της εταιρίας Ανοδική Services Ε.Π.Ε., από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) για την εταιρεία διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων Ανοδική Services Ε.Π.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.anodikiservices.gr.

Σχετικά με την Ανοδική Services Ε.Π.Ε.


H εταιρεία Ανοδική Services Ε.Π.Ε., έχει κυρίαρχο ρόλο στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιβάλλοντος, διοίκησης και οικονομίας στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Στόχος της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαμέσου εξειδικευμένου κι άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού. Παράλληλα, εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, σε όλους τους χώρους εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη προσωπική και περιβαλλοντική προστασία.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Ανοδική Services Ε.Π.Ε. έχει ως προτεραιότητα τη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα στελέχη της και ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της, προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης μαθημάτων.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της Ανοδική Services Ε.Π.Ε.


Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της εταιρείας Ανοδική Services Ε.Π.Ε., βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών στην αγορά της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

11.10.2023
Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης, από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στην ηλ. διεύθυνση https://elearning.nb.org.

H εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, δραστηριοποιείται συστηματικά από το 2000 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, την Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και την Ανάπτυξη δεξιοτήτων, που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες επιστημονικής ανάδειξης και επαγγελματικής εξέλιξης. Διοργανώνει σε ετήσια βάση πάνω από 120 σεμινάρια & εκπαιδευτικά προγράμματα και μακροχρόνιους κύκλους φροντιστηρίων με σκοπό την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων σε νομικούς και άλλους διαγωνισμούς.

Με τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ενισχύεται η ποιότητα και το έργο του οργανισμού, με τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της κατάρτισης (επαγγελματικής & γνωσιακής) των υποψηφίων σπουδαστών, φοιτητών αλλά και εν ενεργεία νομικών, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας ή της συσκευής πρόσβασής τους.

Η τεχνολογική καινοτομία της πλατφόρμας e-learning της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


Το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ λειτουργεί στην ηλ. Διεύθυνση https://elearning.nb.org και η υλοποίησή του βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα e-learning, MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics.

Στην υλοποίηση της πλατφόρμας ενσωματώθηκαν:


Η επιτυχημένη υλοποίηση ενός ακόμα έργου στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής μάθησης επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics αλλά και την ουσιαστική τεχνογνωσία στελεχών της στην εξυπηρέτηση σύνθετων επιχειρησιακών αναγκών στην αγορά της Εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem και για τις δραστηριότητες της RDC Informatics στον χώρο των εφαρμογών ψηφιακής και εξ αποστάσεων εκπαίδευσης (e-elearning applications).
19.06.2023
GOLD AWARD στην κατηγορία «SaaS Product for E-Learning» στα Cloud Computing Awards 2023, για το MELO – Digital Learning Ecosystem

Με το Gold Βραβείο στη κατηγορία «SaaS Product for E-Learning» διακρίθηκε το οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics, στα Cloud Computing Awards 2023. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει την επιτυχημένη πορεία του οικοσυστήματος και την διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του στον χώρο του e-learning και της εκπαίδευσης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 στον πολυχώρο House124, από την Boussias Events.


Tο βραβείο παρέλαβε για την RDC Informatics ο κος Διονύσης Κουτσαντώνης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.


Στόχος των Cloud Computing Awards 2023, που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά η BΟUSSIAS Events, είναι να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που ξεχώρισαν για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, διακρίθηκαν για τα έργα καθώς και για τις καινοτόμες πρακτικές τους και έδειξαν το σωστό δρόμο, επιτυχημένα και αποτελεσματικά, στον κλάδο. 


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MELO DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM


Η πλατφόρμα MELO® (www.melosoftware.com) αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα 20-ετούς έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας στον επιστημονικό τομέα της ανάπτυξης συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της εταιρείας Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan) η πλατφόρμα MELO® μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλόντων e-learning σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις, παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Η πλατφόρμα MELO® - Digital Learning Ecosystem μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε σύγχρονο οργανισμό ή επιχείρηση καλύπτοντας ανάγκες οποιαδήποτε ανάγκη εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως:


  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (εκμάθηση, αξιολόγηση, συνεργασία)
  • Ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες (εξ αποστάσεως & υβριδική διδασκαλία)
  • Webinars
  • Απομακρυσμένα ιδιαίτερα μαθήματα ("1-1" learning sessions)
  • Συνεδρίες διδασκαλίας κατ' απαίτηση (Learning on demand)
  • Διαδικτυακή τηλεόραση - Web Educational TV (streaming media)
  • Παρουσιάσεις και συνεργασία από απόσταση (συνεργατική & κοινωνική μάθηση)
  • Υπηρεσίες ζωντανής υποστήριξης εξ αποστάσεως
  • Ηλεκτρονική αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων
  • Υλοποίηση ερευνών διασφάλισης ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης & συντήρησης της πλατφόρμας MELO® - Digital Learning Ecosystem εφαρμόζουμε στην πράξη συστήματα διασφάλισης ποιότητας όχι μόνο στο πεδίο υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού αλλά και πιο εξειδικευμένα στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τις αρχές του "Security by Design" σε όλα της τα στάδια εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που διαχειρίζεται. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 & 27701:2019 αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού καθώς επίσης και το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Οι υλοποιήσεις της πλατφόρμας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πιο αυστηρών penetration tests. Επίσης, η πλατφόρμα εξελίσσεται διαρκώς για να είναι όσον το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη από όλους καθώς αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή standards προσβασιμότητας στην τεχνολογία λογισμικού και ενώ έχουν ληφθεί υπόψη η γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Accessibility Act αναφορικά με το σχεδιασμό προϊόντων προσβάσιμων από όλους.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – INTEGRATIONS


H πλατφόρμα MELO είναι ένα σύνολο από κορυφαία εργαλεία λογισμικού ικανά να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού ή επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή. Παρέχει μοναδικά εργαλεία για τη διάθεση/πώληση υπηρεσιών εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης, την επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης για τον έλεγχο ποιότητας των ακολουθούμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα εργαλεία αυτά παρέχονται μέσα από τη συνδρομή τεσσάρων ψηφιακών βοηθών (digital assistants) καθένας από τους οποίους εξυπηρετεί τις κάτωθι ανάγκες:


Learning Booster (Εργαλεία Εκπαίδευσης)
Εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης & ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Υποστήριξη όλων των μορφών ψηφιακής εκπαίδευσης σύγχρονη, ασύγχρονη & συνδυαστική με παρουσία σε φυσικές αίθουσες. Αξιολόγηση γνώσεων, διεξαγωγή ηλεκτρονικών εξετάσεων (e-testing) και διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων (e-certification). Υποστήριξη συνεργατικής & κοινωνικής μάθησης (social learning).


Communication Router (Εργαλεία Επικοινωνίας)
Εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας & ενημέρωσης για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο της επικοινωνίας εντός ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος με πολλαπλούς ρόλους.


Quality Auditor (Εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας & ψυχομετρικά & profiling tools)
Εργαλεία για τη μέτρηση & αποτύπωση επιχειρησιακών κινδύνων και την αξιολόγηση ποιότητας εντός ενός ψηφιακού οικοσυστήματος με πολλαπλούς ρόλους. Εργαλεία για διανομή, συλλογή, συγκέντρωση & κεντρική επεξεργασία ερωτηματολογίων οποιουδήποτε σκοπού (e-surveys). Δυνατότητα ενσωμάτωσης & διανομής ψυχομετρικών τεστ & HR profiling tools.


Delivery Manager (Εργαλεία προώθησης & αυτοματοποιημένης διάθεσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών)
Εργαλεία για τη για την παρουσίαση, πώληση & διανομή εκπαιδευτικών υπηρεσιών οποιουδήποτε τύπου (είτε σε φυσικές αίθουσες διδασκαλίας, είτε ψηφιακά με σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).


Η πλατφόρμα MELO® καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα των σύγχρονων απαιτήσεων ενός οποιουδήποτε οικοσυστήματος εκπαίδευσης. Για τον κάθε ρόλο χρηστών του συστήματος ανά module διατίθενται ειδικές λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε ρόλου. Επίσης η πλατφόρμα συνοδεύεται από μοναδικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιοδήποτε ανταγωνιστικό προϊόν, ικανά μοναδικά ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για οποιαδήποτε επιχείρησή ή οργανισμό.  Δείτε αναλυτικά: https://www.melosoftware.com/el/static/special_functions


Επιπλέον διατίθενται integrations με κορυφαίες cloud υπηρεσίες όπως Microsoft 365, Google Workspace, κλπ. Δείτε αναλυτικά: https://www.melosoftware.com/el/static/integrations.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MELO – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ SHOWCASE ΤΗΣ ZOOM


Ειδική αναφορά στο τομέα των integrations της πλατφόρμας αξίζει η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem μέσω του Zoom Web SDK. Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner, ο πρώτος και μοναδικός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics). Επίσης μέσα από την πλατφόρμα MELO το web interface του Zoom διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχημένη υλοποίηση κατόπιν αξιολόγησης των μηχανικών λογισμικού της Zoom επισφραγίστηκε με την αναγνώριση της πλατφόρμας MELO ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/ στο portal της Zoom.


Ειδική αναφορά στο τομέα των integrations της πλατφόρμας αξίζει η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem μέσω του Zoom Web SDK. Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner, ο πρώτος και μοναδικός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics). Επίσης μέσα από την πλατφόρμα MELO το web interface του Zoom διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχημένη υλοποίηση κατόπιν αξιολόγησης των μηχανικών λογισμικού της Zoom επισφραγίστηκε με την αναγνώριση της πλατφόρμας MELO ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/ στο portal της Zoom.


Η πλατφόρμα λογισμικού MELO® έχει αναγνωριστεί από την Αγορά ως κορυφαία λύση για υλοποίηση διαδικασιών e-learning. Η ανάδειξή της αξίας της και μέσα από το θεσμό των Cloud Computing Awards επισφραγίζει την τεχνολογική της υπεροχή και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει σε κάθε υλοποίησή της.
22.11.2022
Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, για την ασφαλιστική Generali Hellas
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης της ασφαλιστικής εταιρείας Generali Hellas, στην ηλ.Διεύθυνση: e-academy.generali.gr

H Generali Hellas, με 135 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 300.000 πελάτες σε όλη την χώρα, αποτελεί την 6η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Η ασφαλιστική εταιρεία Generali, δεσμεύεται να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να παρέχει κορυφαίες ασφαλιστικές λύσεις με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για τη ζωή και τα όνειρα των ανθρώπων.

Με τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης Generali e-Academy, ενισχύεται η ποιότητα και το έργο του οργανισμού, διενεργώντας εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των συνεργατών της, απ’ όπου κι αν βρίσκονται.

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης Generali e-Academy, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο της εταιρείας Generali Hellas, δημοσιεύονται στην ηλ. Διεύθυνση www.generali.gr.
8.11.2022
Η πλατφόρμα e-learning του kariera.gr από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης της εταιρείας kariera.gr, στην ηλ. Διεύθυνσηhttps://kschools.kariera.gr.

H kariera.gr, για πάνω από 20 χρόνια ενισχύει την απασχόληση, βοηθώντας εταιρείες και οργανισμούς να βρουν, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το πολύτιμο εργατικό δυναμικό τους. Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο για την απασχόληση στην Ελλάδα, ενισχύοντας καθημερινά μέσω των υπηρεσιών της, τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και τους εργοδότες, στο να καλύψουν χάσματα δεξιοτήτων και ανταγωνιστικότητας.

Η RDC Informatics έρχεται αποφασιστικά να στηρίξει το όραμα της Kariera.gr για ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον - όπου όλοι ευδοκιμούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο- συμβάλλοντας έτσι ώστε οι επόμενες γενιές εργατικού δυναμικού να αγκαλιάσουν τη μαθησιακή ικανότητα και την ευελιξία με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Με τη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης .SCHOOLS, ενισχύεται το έργο του οργανισμού, διενεργώντας εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε για επιχειρήσεις που θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους μέσω της Kariera.gr, είτε για μεμονωμένα άτομα. Επίσης, μέσω του .SCHOOL, η Kariera.gr διενεργεί πληθώρα εσωτερικών εκπαιδεύσεων για τα στελέχη της, επενδύοντας έμπρακτα στο εργατικό δυναμικό της.

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης .SCHOOLS, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
30.06.2022
AVIS e-Learning Hub: Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της AVIS, από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης για την εταιρεία μίσθωσης οχημάτων AVIS, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-learninghub.avis.gr

H εταιρεία AVIS, έχει κυρίαρχο ρόλο στον κλάδο μίσθωσης αυτοκινήτων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, με δίκτυο που επεκτείνεται σε 180 χώρες. Με γνώμονα το σύνθημα “We try harder”, εξελίσσει υπηρεσίες και διαδικασίες, αναβαθμίζοντας το στόλο και τις καλύψεις της, κατανοώντας και ικανοποιώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Με πρωταρχικό στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, η AVIS έχει ως προτεραιότητα τη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα στελέχη της και ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της, προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης μαθημάτων.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της εταιρείας AVIS, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την λειτουργία της εταιρείας AVIS, δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.avis.gr
1.06.2022
Η Zoom παρουσιάζει την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem ως διεθνές case study των ISV Partners
Η πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem παρουσιάστηκε από την εταιρεία Zoom ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στηνηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/.

Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner. Το πρώτο μεγάλο case study της συνεργασίας αυτής αποτέλεσε η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem που αναπτύσσει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά λογισμικού η RDC Informatics. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics).

Η επιτυχημένη ενσωμάτωση του Web SDK του Zoom Cloud στην πλατφόρμα MELO, επισφραγίστηκε με την αναγνώριση του case study από τη Zoom, ως ενός από τα πιο πετυχημένα σε διεθνές επίπεδο.
30.05.2022
Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, για την First Help Training & Surviving
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης του οργανισμού First Help Training & Surviving, στην ηλ. Διεύθυνση https://www.e-firsthelp.com/.

Η First Help Training & Surviving, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της Rescue Training International. Είναι επίσημο μέλος της “Association of Healthcare Trainers”, στη Μ. Βρετανία και επίσημος συνεργάτης του European Maritime Training Center. Οι εκπαιδευτές, που απαρτίζουν την εταιρεία, διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και διεθνούς αγοράς, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με τη νέα πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (Live Learning), ενισχύεται το έργο του οργανισμού, διενεργώντας εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών, τα οποία ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας. Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη. Τα προγράμματα εκπαίδευσης, είναι σχεδιασμένα για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, από τον καθημερινό άνθρωπο, γονέα ή εκπαιδευτικό, ως τους επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας, εργαζομένους υπηρεσιών φύλαξης και είναι προσαρμοσμένα για το εργασιακό περιβάλλον.

Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του οργανισμού First Help Training & Surviving, δημοσιεύονται στην ηλ. Διεύθυνση https://firsthelp.gr/.
3.02.2022
Νέα online πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ‘’Πυθαγόρας’’
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία, μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, για το κέντρο δια βίουμάθησης «Πυθαγόρας», στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://epo-pythagoras.pythagoras.gr.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα αποτελεί έργο της RDC Informatics και αναπτύχθηκε με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του οργανισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και σίγουρες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, για το μέλλον. Μέσω της πλατφόρμας, παρέχονται υπηρεσίες ψηφιακής εκπαίδευσης στους καταρτιζόμενους του εκπαιδευτικού φορέα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία, που εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν συνολικά της εκπαιδευτικές υπηρεσίες του οργανισμού.

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού ‘’Πυθαγόρας’’, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics, σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις μεθόδους, τις υπηρεσίες & την εκπαιδευτική φιλοσοφία του οργανισμού αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pythagoras.gr/.
27.01.2022
Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης του φιλανθρωπικού οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) γιατον φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η νέα πλατφόρμα βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://learn.mkoapostoli.com, προκειμένου να ενισχύσει το φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού «Αποστολή». Μέσω της πλατφόρμας, διενεργούνται εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκμάθηση και ενημέρωση, απευθυνόμενη στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες

Η νέα πλατφόρμα e-learning του οργανισμού «Αποστολή» είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Αποστολή», στέκεται ενεργά, δίπλα στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Η αγάπη και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, οδήγησε στη δημιουργία της «Αποστολής», από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών το 2010. Ο προορισμός της Αποστολή είναι η ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας. Οι διεθνείς της δράσεις και τα προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Αποστολή, αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mkoapostoli.com/.
17.12.2021
Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Οργανισμού Υποστήριξης Μέριμνα
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics θεμελίωσε με επιτυχία μια πλήρως παραγωγική ψηφιακή πλατφόρμα για τον Οργανισμό Υποστήριξης Μέριμνα, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://learn.merimna.org.gr/.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί ευγενική χορηγία της RDC Informatics και αναπτύχθηκε, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του οργανισμού Μέριμνα. Μέσω της πλατφόρμας, διενεργούνται εξ’ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης και παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό ψυχολογικής στήριξης και ενημέρωσης, απευθυνόμενο σε Παιδιά, Οικογένειες & Εκπαιδευτικούς.

Ο οργανισμός υποστήριξης Μέριμνα, στέκεται ενεργά, δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες με πένθος, σοβαρά προβλήματα υγείας ή βιώματα από καταστροφικά γεγονότα. Κύριος στόχος του οργανισμού, είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ανακουφιστικής φροντίδας στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή πάσχει από απειλητική για τη ζωή του ασθένεια. Παράλληλα, στηρίζει και τους οικείους του. Όραμα του οργανισμού, αποτελεί η ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων, το οποίο επιτυγχάνεται τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών, όσο και μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σε θέματα που αφορούν την ζωή, την σοβαρή αρρώστια και τον θάνατο.

Το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον συμβουλευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του οργανισμού υποστήριξης, είναι βασισμένο στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στον πυρήνα του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του οργανισμού υποστήριξης Μέριμνα, αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://merimna.org.gr/.
25.11.2021
Νέα ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών για τη Linguaphone
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics,ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον e-learning, για το σύστημα αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών Linguaphone, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www.elinguaphone.gr/.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύχθηκε προκειμένου να ενισχύσει τις καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών της Linguaphone, σε βασικό και προχωρημένο γνωσιακό επίπεδο. Τα νέα προγράμματα σπουδών που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρουσιάζονται αναλυτικά στο νέο δικτυακό τόπο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα online αγοράς των προσφερόμενων πακέτων σπουδών. Μέσα από τη πλατφόρμα διατίθενται προγράμματα σπουδών σύγχρονης, ασύγχρονης αλλά και συνδυαστικής εκπαίδευσης (blended learning) στις ξένες γλώσσες.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες της Linguaphone, είναι βασισμένο στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Στην καρδιά του συστήματος, υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις μεθόδους, τις υπηρεσίες & το κόστος των προγραμμάτων αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.linguaphone.gr/.
8.12.2020
Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά»
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά», στην ηλ. Διεύθυνση https://eplatform.agalia.org.gr/ .

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί ευγενική χορηγία της RDC Informatics και δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου «Η Αγκαλιά». Μέσω της πλατφόρμας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, διενεργούνται εξ’ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης στους ωφελούμενους-γονείς (προετοιμασίας γονεϊκότητας, προγεννητικής αγωγής, περιγεννητικής αγωγής, θηλασμού κ.ά.), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα ωφελούμενα παιδιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά» του Συλλόγου.

Η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες του Συλλόγου, είναι βασισμένη στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά», δημοσιεύονται στην ηλ. διεύθυνση https://www.agalia.org.gr/.
26.11.2020
Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της εταιρείας NEXTWAVE
H NextWave Hellas δραστηριοποιείται για περισσότερο από 10 έτηστο χώρο της εκπαίδευσης εργαζομένων για θέματα ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον εργασιακό χώρο, ενσωματώνονταςτη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR). Παράλληλα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεωνυψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, αξιοποιώντας προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Με επικεφαλής έμπειρους επαγγελματίες ασφάλειας και καταξιωμένους συνεργάτες από το χώρο των επιχειρήσεων, η NextWave Hellas προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις εκπαίδευσης για θέματα ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για την κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των εκπαιδευόμενων – εργαζομένων στα θεωρητικά μαθήματα, η NextWave Hellas αποφάσισε να ενσωματώσει τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης της NetWave Hellas βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO® – Digital Learning Ecosystem και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση https://nextwave.learningandtraining.org/.
6.11.2020
Η πλατφόρμα e-learning για το on-line Πρόγραμμα Mindspace University
Το Mindspace University Online Program είναι μια σειράδιαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών αιθουσών διδασκαλίας και 1-1συνεδριών καθοδήγησης με θεματική την Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον Ενεργειακότομέα, που διοργανώνονται και παραδίδονται από επιχειρηματίες της Silicon Valley και μέντορες από το Ελληνικό ΦόρουμΕνέργειας, σε συνεργασία με το Mindspace.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές πανεπιστημίου και πρόσφατους αποφοίτους με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, που θέλουν που να μάθουν περισσότερα για το επιχειρηματικό οικοσύστημα και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους με βάση τις διαθέσιμες ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα. Το Mindspace University ενσωμάτωσε τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία του προκειμένου να προσφέρει στους σπουδαστές του ένα εύχρηστο περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης της NetWave Hellas βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO® – Digital Learning Ecosystem και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση https://university.mindspace.gr.